Державне агентство
відновлення та розвитку
інфраструктури України

» Діяльність » оголошення » ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ капітального ремонту мосту через р. Сіверський Донець на автомобільній дорозі на ділянці Т-13-02 «Танюшівка» - Старобільськ – Артемівськ, км 130+818, у Луганській області

ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ капітального ремонту мосту через р. Сіверський Донець на автомобільній дорозі на ділянці Т-13-02 «Танюшівка» - Старобільськ – Артемівськ, км 130+818, у Луганській області

Мета планованої діяльності та шляхи її здійснення.

Планована діяльність передбачає капітальний ремонт мосту через річку Сіверський Донець на автомобільній дорозі ІІІ категорії згідно з ДБН В.2.3-4:2007.

Необхідність капітального ремонту мосту обумовлена сучасним незадовільним технічним станом мосту, який негативно впливає на безпеку дорожнього руху, не дозволяє забезпечити його належні транспортно-експлуатаційні характеристики.

Планована діяльність визначена проектом «Економічне та соціальне відновлення Донбасу». Програмою визначені проблеми у відновленні економічної інфраструктури в регіонах, що постраждали від військового конфлікту.

Згідно з проектними рішеннями: автодорожній міст – довжиною - 110,98 м.п., шириною - 11,78 м., кількість смуг руху - 2; ширина смуги руху – 3,50 м; ширина проїзної частини – 7,0 м; ширина узбіччя – 2,50 м,  покриття – асфальтобетон.

Капітальний ремонт мосту буде здійснюватись будівельними організаціями згідно з робочим проектом та у відповідності до вимог законодавчо-правових актів і нормативних документів України.

Фактори впливу на стан навколишнього природного середовища.

Джерелами потенційного впливу планованої діяльності на навколишнє середовище є: автомобільний міст, як інженерна споруда на автомобільній дорозі, транспортний рух, технологічні процеси будівництва і утримання дороги. Найсуттєвішим фактором впливу є рух транспортних засобів.

Відповідно до ДБН В.2.3-4 та ГБН В.2.3-218-007:2012 планована діяльність (капітальний ремонт мосту) на автомобільній дорозі ІІІ категорії належать до ІІІ  (третього) екологічного класу. Планована діяльність не є джерелом транскордонного впливу.

Пріоритетним завданням планованих робіт є зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище. У відповідності з вимогами чинного законодавства розроблено розділ проектної документації "Оцінка впливів на навколишнє середовище (ОВНС)".

В ОВНС проаналізовано впливи планованої діяльності на всі компоненти довкілля: природне середовище (геологічне, повітряне, водне, ґрунти, флора і фауна), соціальне і техногенне середовище, а також виконана комплексна оцінка екологічної безпеки і розраховані рівні очікуваних для населення ризиків.

Визначено, що вплив планованої діяльності на окремі компоненти навколишнього середовища матиме місце під час будівельних робіт та експлуатації мосту автомобільної дороги. Аналіз прогнозованого впливу на навколишнє середовище показує, що негативний вплив буде відбуватися за рахунок стоку дощових і талих вод, транспортного шуму і забруднення атмосферного повітря та ґрунтів, але не перевищуватиме дозволених нормативних рівнів.

Для зменшення негативного впливу на навколишнє середовище під час будівництва передбачаються відповідні захисні заходи. Система проектних рішень щодо водопропускних споруд для стоку дощових та талих вод передбачає водовідведення як з дорожнього полотна, так із мосту.

Для зменшення негативного впливу на земельні ресурси, рослинний і тваринний світ при будівництві проектом передбачаються необхідні захисні та компенсаційні заходи. Забруднення всіх інших компонентів довкілля виключаються.

При нормальній експлуатації автодороги, інтегральний вплив на більшість компонентів природного середовища, з урахуванням спрямованих на збереження довкілля проектних рішень, оцінюється як допустимий. Рівень впливу на перспективу вищий від існуючого, але не перевищуватиме нормативних показників.

Комплексні впливи на всі компоненти природного середовища оцінюються як допустимі.  

Вплив на соціальне і техногенне середовище оцінюється як позитивний.

Рівні очікуваних впливів і впровадження передбачених робочим проектом комплексних заходів щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки виключає можливість виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

Заходи здійснення діяльності відповідно до екологічних стандартів та нормативів

Робочий проект капітального ремонту мосту розроблено у відповідності з чинними нормативними документами в галузях будівництва, охорони навколишнього природного середовища та у сфері охорони здоров'я і санітарно-епідеміологічного нагляду. Робочий проект включає комплексні (ресурсозберігаючі, відновлювальні, компенсаційні, охоронні та захисні) заходи щодо забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки.

Комплексні природоохоронні заходи впроваджуються генпідрядною організацією при проведенні будівельних робіт. Контроль за виконанням цих заходів покладено на замовника робіт.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості, шляхи здійснення

Інформування громадськості про плановану діяльність проводилось шляхом оприлюднення у засобах масової інформації «Заяви про наміри». Текст «Заяви про наміри» був розміщений на сайті Державної служби автомобільних доріг України (https://www.ukravtodor.gov.ua). Заяву про екологічні наслідки розповсюджено через сайт Укравтодору https://www.ukravtodor.gov.ua.

Зобов’язання замовника

Замовником робочого проекту є Служба автомобільних доріг у Луганській області. Замовник приймає на себе всі зобов’язання щодо здійснення проектних рішень.

Замовник  -  Служба автомобільних доріг у Луганській області